Τεχνικός ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις

Τεχνικός ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις

Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, η εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, όπως και η ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων κατοχυρώνει πρώτα και κύρια τους ίδιους τους εργοδότες, και συνδράμει στην αρτιότερη και ασφαλέστερη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Η εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010.

Τιμή γνωριμίας ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από 250€ τον χρόνο.

Τεχνικός ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνικός ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις

Scroll to Top