Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Π.Ε.Α (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) Ν.3661/2008 u0026amp; 3851/2010

Το Π.Ε.Α (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του Π.Ε.Α

Η έκδοση του Π.Ε.Α πλέον είναι απαραίτητη για όλα τα κτίρια ,των βασικών χρήσεων (κατοικία μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

  • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στη περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
  • Από 09.07.2011: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  • Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ αυτονομώ»
  • Η έκδοση Π.Ε.Α πλεόν είναι υποχρεωτική σε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης καθώς και για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων.

Έχει χρόνο ισχύος 10 έτη.

Scroll to Top