Φωτοβολταικά

Ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταικών συστημάτων

 

  • Δωρεάν επίσκεψη μηχανικού για αυτοψία – αποτύπωση του χώρου
  • Ενημέρωση της απόδοσης του συστήματος – αναλυτική έγγραφη προσφορά.
  • Προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου του έργου.
  • Κατασκευή του συστήματος.
Scroll to Top