Μελέτη – Άδειες

Το μελετητικό τμήμα υποστηρίζεται από πολιτικούς μηχανικούς καθώς και μια ομάδα συνεργατών για την αρτιότερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή σας σ’αυτό που θέλετε να αποκτήσετε κάτω από την δική μας μέριμνα και φροντίδα.

Οι μελέτες μας έχουν ως στόχο τη λειτουργικότερη λύση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, συνδυάζοντας αισθητικό αποτέλεσμα και ποιότητα στην κατασκευή, με βάση τους κανονισμούς ανέγερσης, καθώς και τις νέες απαιτήσεις θερμομόνωσης με βάση τον Κ.ΕΝ.Α.Κ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) .

Παρουσίαση όλων των προτάσεών μας μέσω αναλυτικών σχεδίων, με την συνδρομή του μηχανικού, για να κατανοήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα του νέου σας χώρου, καθώς και τις τυχόν παρεμβάσεις που θα θέλατε να κάνετε.

 

 

Scroll to Top