Πρόγραμμα <<Εξοικονόμηση Αυτονομώ>>

Γενικά:

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές του Προγράμματος και υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο νέο κύκλο του “ Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.
Επωφεληθείτε από τα κίνητρα του προγράμματος, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική του αξία.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στον οικιακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και επιτυγχάνουν αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε όσους το επιλέξουν για την πραγματοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις :

  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • υφίστανται νόμιμα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια  κατοικία.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζετε ενεργειακά τουλάχιστον 3 κατηγορίες.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι κατηγορίας 1: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Συνολική επιδότηση ως 85%

Ωφελούμενοι κατηγορίας 2: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 10.000 € και δεν ξεπερνά τις 20.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 30.000 €. Συνολική επιδότηση ως 75%

Ωφελούμενοι κατηγορίας 3: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 30.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 30.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 €. σύνολο επιδότησης ως 65%

Οι Βασικές επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.(Φυσικό αέριο – Υγραέριο – Αντλία Θερμότητας)
  4. Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf τον ολοκληρωμένο οδηγό του προγράμματος.

Scroll to Top