Π.Ε.Α (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) Ν.3661/2008 & 3851/2010

Το Π.Ε.Α (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του Π.Ε.Α

Η έκδοση του Π.Ε.Α απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50τ.μ , των βασικών χρήσεων (κατοικία μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

  • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στη περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
  • Από 09.07.2011: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  • Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»
  • Η έκδοση Π.Ε.Α είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων.
Scroll to Top